LISTE DES CONSORTIUMS D'AGEX PRESELECTIONNES 2015

1 - ANTANANARIVO

RANG

CODE 

RAISON SOCIALE

ADRESSE 

1

CTF001

CONSORTIUM "ADID-JDM-VATOSOA"

Lot IV W 5 A Anosizato Est II Tana 101

2

CTF002

CONSORTIUM "BRAIN-IRINASOA"

3

CTF003

CONSORTIUM "YMCA-MIASA- MITAFA"

Villa Mahatsinjony Maharidaza Carion Manjakandrina

2 - FIANARANTSOA

RANG

CODE 

RAISON SOCIALE

ADRESSE 

1

GFE001

AC DELCO

 

2

GFE005

AFATRA

 

3

GFE009

AJDHN

 

4

GFE011

AJIDE

 

5

CFF001

CONSORTIUM "ADID-JDM-VATOSOA"

LOT IV W 5 A ANOSIZATO EST II- TNA 101

6

CFF002

CONSORTIUM "FIMIFA-MIRANGA-MAMII"

38B/BA/3305 BERAVINA

7

CFF003

CONSORTIUM "NAJORO-MIRANGA-MPANDRESY"

 

8

CFF004

CONSORTIUM "SYNERGIE CONSULT-SAMBATRA"

LOT 136AD/3602 ANKOFAFA ANTSAPANIMAHAZO 301 FIANARANTSOA

9

CFF005

CONSORTIUM "YMCA-MIASA-AKANY TSIMOKA"

VILLA MAHATSINJONY MAHARIDAZA CARION 116 MANJAKANDRIANA

10

GFE019

FANDRESENA

 

11

GFE022

KOLOHARENA

 

12

GFE035

LIANTSOA

 

13

GFE050

SOAMEVA

 

14

GFE058

VONONA

 

3 - TOLIARA

RANG

CODE 

RAISON SOCIALE

ADRESSE 

1

CUF001

MIARO

 

2

CUF002

RINDRA CONSULTING

 

3

CUF003

AMPELA MITRAOKE

 

4

CUF004

AES

 

5

CUF005

KIOMBA

 

6

CUF006

CONSORTIUM "Association FELAMBOGNY et Association MAMPIVOATSE"

 

7

CUF007

CONSORTIUM "MAEVASOA-PEDM"

Besasavy Amolofoty Toliara

8

CUF008

SOKAKE

 

9

CUF009

ASPECT

 

10

CUF010

CONSORTIUM:"MAHAROMBAKA-FANDRESENA-VAREAKE"

LOT 017 DA II Tanambao Morafeno

11

CUF011

CONSORTIUM "TAMAFA-FIHAMINDRAZA"

Chez Bureau Coordination Régionale de Diorano Wash Atsimo Andrefana

12

CUF012

CONSORTIUM"SAF/FJKM/Toliara-SAF/FJKM Amboasary"

465

13

CUF013

CONSORTIUM"MIRANA-FITEAVA"

Sans fil Toliara

14

CUF014

CONSORTIUM"CONNECT-TOLIHARY"